Максатлар һәм бурычлар

Төп бурычлар:

- хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген,  ә шулай ук эчке су объектларында су биологик ресурсларын саклау һәм файдалану өлкәсендә, Татарстан республикасының дәүләт хакимияте әгъзаларының вәкаләтләрен үтәү;

- хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеге,  ә шулай ук эчке су объектларында су биологик ресурсларын саклау һәм файдалану турында Россия Федерациясе һәм Татарстан республикасы кануннарын хокукый затлар һәм гражданнар белән саклауны тикшерүне һәм күзәтүне тәэмин итү;

- федераль әһәмияттәге аерым саклана торган табигый территорияләрдән кала, Татарстан Республикасы территориясендәге хайваннар  дөньясы объектларының дәүләт хисабын, дәүләт кадастрын һәм дәүләт күзәтүен оештыру һәм алып бару;

-биологик төрлелекне саклауны тәэмин итү, хуҗалык һәм башка эшчәнлекнең мохиткә кагыла торган тискәре йогынтысына юл куймау, региональ әһәмияттәге аерым саклана торган табигый территорияләр системасын үстерү һәм камилләштерү.

Төп функцияләр:

- хайваннар  дөньясы объектларын саклау, үрчетү белән идарә итү, хайваннар  дөньясы объектларын куллануны көйләү (01.06.02);

- Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан федераль әһәмияттәге аерым саклана торган табигый территорияләрдә булган хайваннар  дөньясы объектлары һәм аларның яшәү мохитеннән кала, Татарстан Республикасы территориясендә хайваннар  дөньясы объектларын һәм аларның яшәү мохитен саклау һәм куллану өлкәсендә федераль дәүләт күзәтчелеге (01.06.11.03);

- балыкчылык, су объектларын һәм су биоресурсларын куллану һәм саклау өлкәсендә идарә итү (01.06.05);

- үсемлекләр дөньясын куллану өлкәсендә мөнәсәбәтләрне көйләү (01.06.03);

- региональ әһәмияттәге аерым саклана торган табигый территорияләрне оештыру һәм функцияләштерү өлкәсендә идарә итү, Татарстан Республикасының Кызыл китабын алып бару (01.06.07);

- үсемлекләр дөньясы объектларын саклау өлкәсендә региональ дәүләт экологик күзәтчелек (01.06.11.02);

- региональ әһәмияттәге аерым саклана торган табигый территорияләрне саклау һәм куллану өлкәсендә региональ дәүләт күзәтчелеге  (01.06.11.07).

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования