Комитет турында мәгълүмат

Идарә турында мәгълүмәт Татарстан республикасының хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм файдалану Идарәсе (алга таба - Идарә ) Татарстан Республикасының башкаручы хакимиятләр әгъзасы булып тора.

1.1. Идарә хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлекләрен, ә шулай ук биологик су ресурсларының файдалануын саклау, тикшерү һәм көйләү вәкаләтләрен тормышка ашыра.

1.2. Идарә үз эшчәнлеген Татарстан Республикасы территориясендә үти. Искәрмә булып аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләр тора.

1.3. Идарә үз эшчәнлегендә Россия Федерациясенең Конституциясе, федераль конституцион кануннар, Россия Федерациясенең Президенты һәм Россия Федерациясенең Хөкүмәте актлары, Россия Федерациясенең халыкара килешүләре, Татарстан Республикасы Президентының актлары, Татарстан Республикасының кануннар төзелеше, Татарстан Республикасының Хөкүмәте карарлары һәм боерыклары, Россия Федерациясенең авыл хуҗалыгы Министрлыгының хокук актлары, бүтән норматив-хокукый актлар һәм бу Торыш белән куллана.

2. Идарәнең төп бурычлары:

2.1. Татарстан республикасының дәүләт хакимияте әгъзаларының вәкаләтләре хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген, ә шулай ук эчке су объектларында биологик су ресурсларын саклау һәм файдалану.

2.2. Россия Федерациясе һәм Татарстан республикасының кануннар төзелешенең хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген, ә шулай ук биологик су ресурсларын саклау һәм файдалану канунын хокук затлары һәм гражданнар белән саклауны тикшерүне һәм күзәтүне тәэмин итә.

2.3. Дәүләт барлавын оештыру һәм алып бару, Татарстан Республикасы территориясендә хайваннар дөньясы объектларын (чыгарма артыннан аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләр тора) дәүләт кадастрын һәм мониторингын алып бару.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования