Хайваннар һәм үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе

назад

Бүлекнең функциональ бурычлары.

1. Хайваннар дөньясы объектлыран оештыру һәм яңадан җитештерү, аерым саклана торган федераль әһәмияттәге территорияләрдә торучы хайваннар дөньясы объектлары, ә шулай ук күрсәтелгән объектларның яшәү тирәлекләре чыгарма булып тора.

2. Дәүләт сәясәтен эшләп чыгару һәм хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген саклауны һәм куллануны норматив- хокукый көйләү функцияләрен үти торган, башкаручы хакимиятнең федераль әгъзалары белән хайваннар дөньясы объектларын тартып алу. Чыгарма булып аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләрдә торучы хайваннар дөньясы объектлары тора.

3. Хайваннар дөньясы объектларының санын, хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген саклауны һәм куллануны норматив- хокукый көйләү функцияләрен үти торган башкаручы хакимиятнең федераль әгъзалары белән урнаштырылган тәртиптә көйләү, чыгарма булып аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләрдә торучы хайваннар дөньясы объектлары тора.

4. Татарстан Республикасының җирлегендә, хайваннар дөньясы объектлыран куллану, аларны саклау һәм яңадан җитештерү максаты белән, хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген саклауны һәм куллануны норматив- хокукый көйләү функцияләрен үти торган башкаручы хакимиятнең федераль әгъзалары белән килешү буенча чикләмәләр һәм тыюлар кертү, чыгарма булып аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләрдә торучы хайваннар дөньясы объектлары тора.

5. Татарстан республикасы чикләрендә хайваннар дөньясы объектларының санын тәртипкә салу, дәүләт мониторингын һәм дәүләт кадастрын, хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлеген саклауны һәм куллануны норматив- хокукый көйләү функцияләрен үти торган башкаручы хакимиятнең федераль әгъзалары белән килешү буенча алып бару, чыгарма булып аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләрдә торучы хайваннар дөньясы объектлары тора.

6. Хайваннар дөньясы объектларын куллануга рөхсәтнамәләр бирү, чыгарма булып аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләрдә торучы, ә шулай ук Россия Федерациясенең Кызыл китабына кертелгән хайваннар дөньясы объектлары тора.

7. Сәнәгый, һәвәскәр һәм спорт балыкчылыгын оештыру һәм тәртипкә салу, чыгарма булып аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләр, ә шулай ук Россия Федерациясенең Кызыл китабына кертелгән эчке суларның биологик су ресурслары тора.

8. Табигый афәтләр һәм башка сәбәпләр буенча бозылган, Хайваннар дөньясы объектларын һәм аларның яшәү тирәлекләрен яңадан җитештерү чараларын тормышка ашыру. Чыгарма булып аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләрдә торучы хайваннар дөньясы объектлары һәм аларның яшәү тирәлекләре тора.

9. Татарстан республикасы җирлегендә, хайваннар дөньясы объектлары һәм аларның яшәү тирәлеген саклау һәм куллану өлкәсендә, кануннар төзелешен саклау артыннан, дәүләт тикшерүен һәм күзәтүен алып бару . хайваннар дөньясы объектлары һәм аларның яшәү тирәлеген саклау һәм куллану өлкәсендә, кануннар төзелешен саклау артыннан, дәүләт тикшерүе һәм күзәтүе алып барылмый.

10. Хайваннар дөньясы объектларын ярым ирекле яки ясалма яшәү тирәлегендә үстерүгә һәм үрчетүгә рөхсәтнамәләр бирү. (чыгарма булып Россия Федерациясенең Кызыл китабына кертелгән хайваннар дөньясы объектлары тора). Аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләрдә торучы, Хайваннар дөньясы объектларын ярым ирекле яки ясалма яшәү тирәлегендә үстерү һәм үрчетү чыгарма булып тора.

11. Татарстан республикасының хайваннар дөньясы объектларын саклау, тикшерү һәм файдалануны тәртипкә салу өлкәсендә, үзләренең вәкаләтләре чикләрендә, кануннар төзелеше белән урнаштырылган тәртиптә, канун проектларын һәм башка норматив -хокук актларын тирәнтен тикшерү һәм кулланылышка кертү.

12. Монополиягә каршы юнәлтелгән таләпләрне саклап, бер үк хайваннар дөньясы җирлеген, яки сулык мәйданын кулланырга теләүче, тигез хокуклы претендентлар булганда, бәйгеләр оештыру һәм алып бару.

13. Кирәкле экспертизалар, сынаулар, тикшерүләр, шаһит булулар, үлчәнешләр, йомгаклаулар, анализлар һәм бәяләр, тикшеренүләр үткәрүгә, беркетелгән эшчәнлек сферасында,тикшерүне тормышка ашыру сораулары буенча фәнни эшкәртүләрне кертеп заказларны башкару.

14. Ау ресурсларын һәм аларның яшәү тирәлекләрен саклауны һәм куллануны оештыру һәм тормышка ашыру. Чыгарма булып аеруча саклана торган федераль мәгънәдәге табигый территорияләрдәге ау ресурслары тора.

Хайваннар һәм үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе
Идарәнең мөдире
Телефон:
8(843) 211-70-78
Email:
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8(843) 211-68-62
Email:
Отдел биоразнообразия
Бүлек җитәкчесе
Телефон:
8(843)211-70-78
Email:
Отдел мониторинга животного мира
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования