Түләүсез юридик ярдәм

Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты (алга таба - Комитет) түләүсез юридик ярдәм күрсәтүнең дәүләт системасында катнаша һәм Комитет компетенциясенә караган мәсьәләләр буенча телдән һәм язма рәвештә хокукый консультацияләр бирә.

Комитет вәкаләтләре Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2008 елның 18 апрелендәге 246 номерлы "Татарстан Республикасының Биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты турындагы нигезләмәне раслау турында"гы  карары белән билгеләнгән.

Комитет пәнҗешәмбе көнне 14-30 алып 17-30 кадәр түләүсез юридик ярдәм турындагы закон кысаларында телдән һәм язма рәвештә түбәндәге адрес буенча хокукый консультация үткәрә: Казан ш., Кәрим Тинчурин ур., 29 йорт, каб. 202 алдан язылу буенча.

Алдан язылу һәр дүшәмбе саен (843) 211-66-94 телефоны буенча алып барыла.

Татарстан Республикасы Президентының 2013 елның 24 маендагы ПУ-444 номерлы Указы белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә түләүсез юридик ярдәм күрсәтү дәүләт системасында катнашучыларның үзара хезмәттәшлеге тәртибенең 15 пункты нигезендә, граждан (аның законлы вәкиле) куелган мәсьәләләрне хәл иткән очракта, ул сорау башка дәүләт түләүсез юридик ярдәм системасында катнашучы компетенциясенә керсә, гражданин мөрәҗәгать иткән көнне гражданга анда шәхсән мөрәҗәгать итү тәртибе аңлатыла.

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International